Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Animals de companyia > Alta al cens municipal d'animals de companyia
Informació sobre el tràmit

Permet inscriure els animals de companyia (gats, gossos i fures) que resideixen a Taradell al Registre municipal d'animals de companyia.

Qui el pot demanar? El/la propietari/ària de l’animal de companyia (gat, gos o fura). El/la propietari/ària ha d'estar empadronat a Taradell i ser major d'edat.

Quant es pot sol·licitar? Durant tot l'any.

Cost: Les taxes previstes a l’Ordenança fiscal núm. 16 de l’Ajuntament de Taradell.

Òrgan responsable de la resolució: Alcaldia.

Quant es dóna resposta? En un període màxim de 3 mesos.

Efectes del silenci administratiu: Transcorregut el termini de tres mesos a comptar des de la data de registre de la sol·licitud, sense resoldre expressament i notificar-ho, la petició s'entendrà estimada.


Documentació necessària

Documentació general

  1. Sol·licitar l'alta al Registre municipal d'animals de companyia

Documentació complementària

  1. D.N.I. del propietari

  2. Carnet sanitari de l'animal

  3. Identificació de l'animal


Per a
censar els gossos considerats potencialment perillosos, el propietari haurà de sol·licitar també la corresponent Llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos. La documentació a presentar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Taradell és la següent: 

  1. Revisió mèdica del/de la propietari/ària

  2. Una fotografia tipus carnet del/de la propietari/ària

  3. Certificat de penals del/de la propietari/ària

  4. Declaració conforme el/la propietari/ària no té cap sanció per pertinença de gos perillós

  5. Certificat de vacunació de l’animal

  6. Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil amb una cobertura no inferior a 150.253 euros.


Es consideren gossos perillosos:

  1. Si tenen antecedents d’haver agredit persones i/o altres gossos

  2. Si han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa.

  3. Si pertanyen a alguna de les següents races o als seus encreuaments:

Bull terrier, staffordshire, dòberman, dog argentí, dog de Bordeus, dogo del Tibet, fila brasiler, rottweiler, bullmastiff, mastí napolità, pit bull terrier, presa canari, akita Inu i Tosa japonès.


Com iniciar el tràmit?

Sol·licitud presencial: Omplir la sol·licitud i presentar-la presencialment, juntament amb la documentació que es recull a l'apartat documentació complementària, a les oficines municipals de dilluns a divendres de 9 a 2 del matí i els dilluns de 4 a 7 de la tarda.


Formulari en suport paper