La notificació electrònica és un sistema ràpid i eficaç que permet agilitzar les comunicacions entre l’Ajuntament i la ciutadania, substitueix la notificació en paper per correu postal, reduint costos i terminis de resolució. Per poder realitzar la notificació electrònica l’Ajuntament necessita l’autorització de la persona interessada. Aquesta autorització la podeu fer en el mateix moment de la sol·licitud d’inici de qualsevol procediment i caldrà que faciliteu una adreça de correu electrònic i/o un número de telèfon mòbil.