Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Participació en l'elaboració de normes > Consulta pública prèvia a l'elaboració o modificació d'una ordenança o reglament
Informació sobre el tràmit

Aquest tràmit té per objecte obtenir l’opinió dels ciutadans, organitzacions i associacions abans de l’elaboració del projecte d’una norma reglamentària o ordenança municipal, o de la seva modificació. Es podrà opinar sobre els següents aspectes:

  • Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.

  • La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.

  • Els objectius de la norma.

  • Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

 

A qui va adreçat? Ciutadans i organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.

Quan es pot participar? Els suggeriments o observacions que es vulguin aportar al respecte s’hauran d’enviar en el termini de quinze dies a comptar a partir de l’endemà de la publicació de l’aprovació de la consulta prèvia a l’elaboració o modificació d’una ordenança o reglament.

Quina és la unitat tramitadora? Secretaria

Quin és l'òrgan responsable de la resolució? El Ple

Com iniciar el tràmit

Sol·licitud presencial: Omplir el formulari en suport paper i presentar-lo presencialment a les oficines municipals, de dilluns a divendres de 9 a 2 del matí i els dilluns de 4 a 7 de la tarda..

Sol·licitud per via telemàtica: 

Amb certificat digital: Per accedir al tràmit i presentar la sol·licitud al registre telemàtic caldrà identificar-se amb el certificat digital i tenir instal·lat el programa Autofirma.

Amb el servei idCAT mòbil: Per accedir el tràmit i presentar la sol·licitud al registre telemàtic caldrà anar a formulari electrònic (amb sistema vàlid).

Servei idCAT mòbil és una alternativa als certificats digitals, basada en contrasenyes d’un sol ús que s’envien al telèfon mòbil de l’usuari. L'idCAT mòbil és un sistema segur i gratuït que no requereix la instal·lació de cap tipus de programari. A més, permet identificar-se i signar amb qualsevol mòbil, tauleta o ordinador. Les signatures electròniques produïdes tenen valor legal i són adients per a tràmits amb un nivell de seguretat mitjà. Les persones interessades a obtenir l'idCAT Mòbil s'hi poden donar d'alta en menys d'un minut a través del web idCATMòbil. Per registrar-se, cal ser una persona física i tenir més de 16 anys, s'ha d'identificar, proporcionar el número de telèfon mòbil i l’adreça de correu electrònic. Un cop donat d’alta, l’usuari pot demanar una contrasenya d’un sol ús cada vegada que vulgui accedir a la seva informació o tramitar utilitzant el sistema idCAT Mòbil. La contrasenya s’envia com un missatge de text al telèfon mòbil (SMS) i és vàlida durant 30 minuts. Les dades que l’usuari lliura quan es dóna d’alta s’emmagatzemen al fitxer “Seu electrònica” de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. L’idCAT Mòbil ha estat impulsat i desenvolupat per la Generalitat de Catalunya conjuntament amb el Consorci Administració Oberta de Catalunya.

Passos a seguir:

  1. Iniciar la tramitació a través del formulari electrònic.

  2. Firmar i enviar la sol·licitud al registre telemàtic.

  3. Imprimir o descarregar a l'ordinador el justificant del tràmit realitzat.


Formulari en suport paper