Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Equipaments municipals > Sol·licitud d'espai Can Costa Centre Cultural
Informació sobre el tràmit

Aquest tràmit us permet sol·licitar el servei d’ús dels diferents espais de Can Costa Centre Cultural.

Qui el pot demanar? Qualsevol persona física o jurídica, així com entitats.

Quan es pot sol·licitar? Durant tot l’any.

Quin cost té? Segons l’ordenança fiscal número 44: Taxa per l’ús de Can Costa Centre Cultural

Quan es dóna resposta? En un termini màxim de quinze dies.

Quina és la unitat tramitadora? Cultura.

Quin és l’òrgan responsable de la resolució? El/la regidor/a de Cultura.

Quin és l’efecte del silenci administratiu? Positiu.


Documentació necessària a presentar

  • Annex sol·licitud d'espai a Can Costa i Font (apartat documentació apresentar)


Com iniciar el tràmit

Sol·licitud presencial: Omplir el formulari en suport paper i presentar-ho presencialment a les oficines municipals, de dilluns a divendres de 9 a 2 del matí i dilluns de 4 a 7 de la tarda.

Sol·licitud per via telemàtica: Per accedir el tràmit i presentar la sol·licitud al registre telemàtic caldrà anar a formulari electrònic i identificar-se amb el certificat digital. Aquesta mateixa pestanya també ens permet accedir al tràmit a través del servei idCAT mòbil.

D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

Passos a seguir: 

    1. Abans d’iniciar el tràmit cal descarregar a l’ordinador el formulari de “Annex sol·licitud d’espai a Can Costa Centre Cultural” que s’assenyala en l’apartat “Documentació a presentar”.

    2. Iniciar la tramitació a través del formulari electrònic. Dins de l’apartat “Documentació aportada” annexar el formulari descarregat prèviament “Annex sol·licitud d’espai a Can Costa Centre Cultural”, degudament omplert i signat.

    3. Firmar i enviar la sol·licitud al registre telemàtic.

    4. Imprimir o descarregar a l'ordinador el justificant del tràmit realitzat.


Documentació a presentar


Formulari en suport paper