Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Activitats econòmiques > Sol·licitar una autorització ambiental - Annex I

Obtenció de l'autorització ambiental corresponent a activitats incloses a l'Annex I de la Llei 20/2009. Activitats amb incidència ambiental alta.

Qui el pot demanar? Qualsevol persona física o jurídica.

Quan es pot sol·licitar? S’ha d’haver realitzat el tràmit d'obtenció del certificat de compatibilitat urbanística corresponent a l’activitat sol·licitada.

Documentació necessària?

Consultar l’Ordre MAH/611/2010, de 23 de desembre, de tramitació electrònica dels procediments d’intervenció administrativa d’activitats de l’annex I de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

Com iniciar el tràmit?

Únicament es poden presentar sol•licituds per via telemàtica directament a l’Oficina Virtual de Tràmit de l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU)