Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Padró d'habitants > Sol·licitar el certificat de convivència
Informació sobre el tràmit

Document que acredita la convivència de les persones empadronades a un domicili. La validesa del certificat de convivència és de 3 mesos.

En cas que el certificat sigui d'una persona difunta, el podran sol·licitar els familiars o hereus que s'acreditin com a tals.

Qui el pot demanar? La persona interessada o qualsevol persona major d’edat empadronada al mateix domicili.

Quant es pot sol·licitar? Durant tot l'any.

Cost: Les taxes previstes a l’Ordenança fiscal núm. 16, Taxa per expedició de documents administratius.

Òrgan responsable de la resolució: Alcaldia.

Quant es dóna resposta? D'1 a 3 dies hàbils.

Documentació necessària

    • El DNI o qualsevol altre document acreditatiu.

Com iniciar el tràmit

Sol·licitud presencial: Presentar la documentació necessària presencialment a les oficines municipals, de dilluns a divendres de 9 a 2 del matí i els dilluns de 4 a 7 de la tarda.