Sou aquí:    Skip Navigation LinksInici > Tràmits > Suggeriments i queixes > Suggeriment i queixa
Informació sobre el tràmit

Aquest tràmit permet presentar la queixa o suggeriment que considereu oportuns, transmetent a l'Ajuntament de Taradell les incidències o reclamacions sobre un servei, una actuació o una decisió municipal. O bé, fer arribar a la corporació qualsevol idea o proposta que ajudi a millorar els servis, la competència dels quals, correspongui a l'administració municipal.

Qui el pot demanar? Qualsevol persona física o jurídica.

Quan es pot sol·licitar? Durant tot l’any.

Cost: Gratuït.

Òrgan responsable de la resolució: Alcaldia o la Junta de Govern Local.

Quant es dóna resposta? En un període màxim de 3 mesos.

Efectes del silenci administratiu: Transcorregut el termini de tres mesos a comptar des de la data de registre de la sol·licitud, sense resoldre expressament i notificar-ho, la petició s'entendrà destimada.


Com iniciar el tràmit

Sol·licitud presencial: 

Omplir el formulari en suport paper i presentar-lo presencialment a les oficines municipals, de dilluns a divendres de 9 a 2 del matí i els dilluns de 4 a 7 de la tarda, junt amb la documentació que es recull a l'apartat de documentació necessària.


Sol·licitud per via telemàtica:

Amb certificat digital: Per accedir al tràmit i presentar la sol·licitud al registre telemàtic caldrà anar al formulari electrònic (amb certificat) i identificar-se amb el certificat digital i tenir instal·lat el programa Autofirma.

Amb el servei idCAT mòbil: Per accedir el tràmit i presentar la sol·licitud al registre telemàtic caldrà anar a formulari electrònic (amb sistema vàlid).

Servei idCAT mòbil és una alternativa als certificats digitals, basada en contrasenyes d’un sol ús que s’envien al telèfon mòbil de l’usuari. L'idCAT mòbil és un sistema segur i gratuït que no requereix la instal·lació de cap tipus de programari. A més, permet identificar-se i signar amb qualsevol mòbil, tauleta o ordinador. Les signatures electròniques produïdes tenen valor legal i són adients per a tràmits amb un nivell de seguretat mitjà. Les persones interessades a obtenir l'idCAT Mòbil s'hi poden donar d'alta en menys d'un minut a través del web idCATMòbil. Per registrar-se, cal ser una persona física i tenir més de 16 anys, s'ha d'identificar, proporcionar el número de telèfon mòbil i l’adreça de correu electrònic. Un cop donat d’alta, l’usuari pot demanar una contrasenya d’un sol ús cada vegada que vulgui accedir a la seva informació o tramitar utilitzant el sistema idCAT Mòbil. La contrasenya s’envia com un missatge de text al telèfon mòbil (SMS) i és vàlida durant 30 minuts.Les dades que l’usuari lliura quan es dóna d’alta s’emmagatzemen al fitxer “Seu electrònica” de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. L’idCAT Mòbil ha estat impulsat i desenvolupat per la Generalitat de Catalunya conjuntament amb el Consorci Administració Oberta de Catalunya.

Passos a seguir:

  1. Iniciar la tramitació a través del formulari electrònic. Dins de l’apartat “Documentació aportada” annexar la documentació necessària esmentada.

  2. Firmar i enviar la sol·licitud al registre telemàtic.

  3. Imprimir o descarregar a l'ordinador el justificant del tràmit realitzat.


Formulari en suport paper