Sou aquí:   
Inici > Seu > Calendari fiscal

Dates de pagament

Càrrec domiciliació

   Conceptes que recapta l'ORGT per a l'Ajuntament de Taradell

de l'1.03.2019 al 02.05.2019

02.05.2019

   Impost sobre vehicles de tracció mecànica

 

01.07.2019

   Impost sobre béns immobles urbans - 1a fracció rebut domiciliat

del 02.05.2019 al 02.07.2019

01.07.2019

   Impost sobre béns immobles urbans - rebut no domiciliat

 

 

   Taxa per gestió de residus domèstics

 

 

   Taxa per gestió de residus comercials

 

 

   Taxa servei de cementiri municipal

 

 

   Taxa per entrada de vehicles - guals

 

 

   Taxa per ocupació de via pública

 

04.11.2019

   Impost sobre béns immobles urbans - 2a fracció rebut domiciliat

del 05.09.2019 al 04.11.2019

04.11.2019

   Impost sobre béns immobles rústics

 

 

   Impost sobre béns immobles rústics construïts

del 19.09.2019 al 04.11.2019

04.11.2019

   Impost sobre activitats econòmiques

 

 

P.P. servei i prevenció d'incendis en urbanitzacions