Sou aquí:   
Inici > Seu > Calendari fiscal

Dates de pagament

Càrrec domiciliació

   Conceptes que recapta l'ORGT per a l'Ajuntament de Taradell

del 02.03.2020 al 02.06.2020

02.06.2020

   Impost sobre vehicles de tracció mecànica

 

01.07.2020

   Impost sobre béns immobles urbans - 1a fracció rebut domiciliat

del 04.05.2020 al 06.07.2020

01.07.2020

   Impost sobre béns immobles urbans - rebut no domiciliat

 

 

   Taxa per gestió de residus domèstics

 

 

   Taxa per gestió de residus comercials

 

 

   Taxa servei de cementiri municipal

 

 

   Taxa per entrada de vehicles - guals

 

 

   Taxa per ocupació de via pública

 

02.11.2020

   Impost sobre béns immobles urbans - 2a fracció rebut domiciliat

del 04.09.2020 al 05.11.2020

02.11.2020

   Impost sobre béns immobles rústics

 

 

   Impost sobre béns immobles rústics construïts

del 18.09.2020 al 18.11.2020

02.11.2020

   Impost sobre activitats econòmiques

del 18.09.2020 al 20.11.2020

02.11.2020 

P.P. servei i prevenció d'incendis en urbanitzacions