Sou aquí:   
Inici > Seu > Calendari fiscal

Dates de pagament

Càrrec domiciliació

   Conceptes que recapta l'ORGT per a l'Ajuntament de Taradell

del 01.03.2024 al 03.05.2024

02.06.2024

   Impost sobre vehicles de tracció mecànica

 

01.07.2024

   Impost sobre béns immobles urbans - 1a fracció rebut domiciliat

del 02.05.2024 al 06.07.2024

01.07.2024

   Impost sobre béns immobles urbans - rebut no domiciliat

 

 

   Taxa per gestió de residus domèstics

 

 

   Taxa per gestió de residus comercials

 

 

   Taxa servei de cementiri municipal

 

 

   Taxa per entrada de vehicles - guals

 

 

Taxa ocupació vía pública amb taules i cadires

 

04.11.2024

   Impost sobre béns immobles urbans - 2a fracció rebut domiciliat

del 02.09.2024 al 04.11.2024

04.11.2024

   Impost sobre béns immobles rústics construïts

 

 

   Impost sobre béns immobles rústics

del 02.09.2024 al 05.11.2024

04.11.2024

Preu Públic serveis manteniment franjes exteriores

del 16.09.2024 al 18.11.2024

04.11.2024

   Impost sobre activitats econòmiques