Sou aquí:   
Inici > Seu > Calendari fiscal

Dates de pagament

Càrrec domiciliació

   Conceptes que recapta l'ORGT per a l'Ajuntament de Taradell

del 05.03.2021 al 03.05.2021

02.06.2021

   Impost sobre vehicles de tracció mecànica

 

01.07.2021

   Impost sobre béns immobles urbans - 1a fracció rebut domiciliat

del 03.05.2021 al 05.07.2020

01.07.2021

   Impost sobre béns immobles urbans - rebut no domiciliat

 

 

   Taxa per gestió de residus domèstics

 

 

   Taxa per gestió de residus comercials

 

 

   Taxa servei de cementiri municipal

 

 

   Taxa per entrada de vehicles - guals

 

 

   Taxa per ocupació de via pública

 

02.11.2021

   Impost sobre béns immobles urbans - 2a fracció rebut domiciliat

del 01.09.2021 al 05.11.2021

02.11.2021

   Impost sobre béns immobles rústics construïts

 

 

Impost sobre béns immobles rústics

 

 

   P.P. servei i prevenció d'incenis en urbanitzacions

del 16.09.2021 al 16.11.2021

02.11.2021

   Impost sobre activitats econòmiques