Sou aquí:   
Inici > Seu > Calendari fiscal

Dates de pagament

Càrrec domiciliació

   Conceptes que recapta l'ORGT per a l'Ajuntament de Taradell

del 01.03.2023 al 05.05.2023

02.05.2023

   Impost sobre vehicles de tracció mecànica

 

03.07.2023

   Impost sobre béns immobles urbans - 1a fracció rebut domiciliat

del 02.05.2023 al 05.07.2023

03.07.2023

   Impost sobre béns immobles urbans - rebut no domiciliat

 

 

   Taxa per gestió de residus domèstics

 

 

   Taxa per gestió de residus comercials

 

 

   Taxa servei de cementiri municipal

 

 

   Taxa per entrada de vehicles - guals

 

02.11.2023

   Impost sobre béns immobles urbans - 2a fracció rebut domiciliat

del 01.09.2023 al 03.11.2023

02.11.2023

   Impost sobre béns immobles rústics construïts

 

 

   Impost sobre béns immobles rústics

 

 

   Preu Públic serveis manteniment franjes exteriores

del 15.09.2023 al 15.11.2023

02.11.2023

   Impost sobre activitats econòmiques