Sou aquí:   
Inici > Seu > Calendari fiscal

Dates de pagament

Càrrec domiciliació

   Conceptes que recapta l'ORGT per a l'Ajuntament de Taradell

del 04.03.2022 al 05.05.2022

02.05.2022

   Impost sobre vehicles de tracció mecànica

 

01.07.2022

   Impost sobre béns immobles urbans - 1a fracció rebut domiciliat

del 02.05.2022 al 05.07.2022

01.07.2022

   Impost sobre béns immobles urbans - rebut no domiciliat

 

 

   Taxa per gestió de residus domèstics

 

 

   Taxa per gestió de residus comercials

 

 

   Taxa servei de cementiri municipal

 

 

   Taxa per entrada de vehicles - guals

 

02.11.2022

   Impost sobre béns immobles urbans - 2a fracció rebut domiciliat

del 01.09.2022 al 05.11.2022

02.11.2022

   Impost sobre béns immobles rústics construïts

 

 

   Impost sobre béns immobles rústics

 

 

   Preu Públic serveis manteniment franjes exteriores

del 16.09.2022 al 16.11.2022

02.11.2022

   Impost sobre activitats econòmiques