Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Entitats i associacions > Justificació de la subvenció atorgada
Informació sobre el tràmit

Aquest tràmit permet presentar la justificació de la subvenció atorgada per l’Ajuntament de Taradell.

Qui el pot demanar? Qualsevol entitat o associació del municipi de Taradell beneficiària d’una subvenció de l’Ajuntament de Taradell.

Termini per presentar la documentació: Fins al 31 de gener de l’any següent al de l’atorgament de la subvenció.

Quin cost té? Tràmit gratuït.


Documentació necessària

 

  1. Justificació de la sol·licitud atorgada i annexos (Models de documentació complementària a la justificació).

  2. Còpia del programa i elements de comunicació on consti la col·laboració de l'Ajuntament de Taradell.

 

Com iniciar el tràmit

Sol·licitud per via telemàtica: Per accedir al tràmit i presentar la justificació al registre telemàtic caldrà identificar-se amb el certificat digital de persona jurídica de l'entitat sol·licitant i tenir instal·lat el programa Autofirma.

Passos a seguir:

 1. Abans d’iniciar el tràmit cal descarregar a l’ordinador el formulari de “justificació de la sol·licitud atorgada i annexos” que s’assenyala en l’apartat “Model de documentació complementària a la sol·licitud”.

 2. Cal omplir el formulari mitjançant el programa Adobe Acrobat i guardar-lo a l'ordinador.

 3. Iniciar la tramitació a través del formulari electrònic. Dins de l’apartat “Documentació aportada” annexar la documentació necessària, entre ella, el document formulari de “justificació de la sol·licitud atorgada i annexos”, degudament omplert i signat.

 4. Firmar i enviar la sol·licitud al registre telemàtic.

 5. Imprimir o descarregar a l'ordinador el justificant del tràmit realitzat.


Normativa d’interès

 • Llei 38/2003, de 18 de novembre, General de Subvencions.

 • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions.

 • Bases reguladores i convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a entitats – 2017.


Models de documentació complementària a la justificació