Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Inspiring, espai comercial a l'aire lliure
Informació sobre el tràmit

Aquest tràmit permet presentar la sol·licitud per ocupar temporalment la via pública amb parades de venda no sedentària en l’esdeveniment Inspiring a Taradell. Els expositors utilitzaran estands cedits per l’organització. Per escollir els participants d’Inspiring, l’organització valorarà:

 • La qualitat del producte, la proximitat, la sostenibilitat, exclusivitat, varietat i l’originalitat. Una posada en escena i presentació acurada, original, atractiva al client. El tracte amb el client sigui proper, actitud proactiva i dinamisme en les vendes.

 • Les imatges transferides s’adeqüin als valors d’Inspiring tant del producte com la posada en escena.

 • La documentació s’hagi lliurat correctament.

Qui el pot demanar? Qualsevol persona física o jurídica que compleixi els requisits descrits en la sol·licitud.

Quan es pot sol·licitar? De febrer a juny de 2018.

Quin cost té? Si es participa mínim dos divendres al mes: 15 euros per dia. Si només es participa un divendres al mes: 20 euros.

Quan es dóna resposta? En un termini de quinze dies. El resultat de la convocatòria es notificarà als interessats per mitjans electrònics llevat que els que no estan obligats a rebre notificacions electròniques hagin indicat en la seva sol·licitud un altre mitjà de notificació. També es publicarà a la pàgina web www.inspiring.cat.

Quina és la unitat tramitadora? Àrea de comerç

Quin és l’òrgan responsable de la resolució? L’àrea de comerç. L’organització d’Inspiring comprovarà que tots els sol·licitants hagin presentat correctament la documentació requerida i que el producte que presenten encaixa dins de les diferents edicions d’Inspiring, tant per la temàtica com pels valors, estètica i presentació. Per altra banda, es prioritzaran aquelles sol·licituds de major durada, és a dir, les que s’inscriuen els 4 divendres d’una edició, per davant dels que ho fan un sol divendres.

Quin és l’efecte de silenci administratiu? Transcorregut el termini de 15 dies hàbils a comptar des de la data de registre de la sol·licitud, sense resoldre expressament i notificar-ho, la petició s’entendrà desestimada.

Documentació necessària

 1. Sol·licitud Inscripció Inspiring (Models de documentació a presentar)

 2. Imatges del producte amb un format màxim de 3mb

 3. Declaració responsable per a l’autorització de la venda de productes alimentaris en fires i mercats no sedentaris (només en cas de venda d’aliments).

 4. Resguard de l’ingrés de la taxa de participació i de la fiança (aquests documents es presentaran un cop acceptada la sol·licitud per l’organització)

Com iniciar el tràmit

Sol·licitud presencial:

Aquest tràmit només es pot presentar presencialment en el cas que el sol·licitant sigui una persona física. Les empreses, entitats, associacions o fundacions estan obligades a realitzar el tràmit en línia.

Empleneu la sol·licitud que s’assenyala en l’apartat “Models de documentació a presentar” i presentar-ho a les oficines municipals de dilluns a divendres de 9 a 2 del matí i els dilluns de 4 a 7 de la tarda o a través del correu electrònic inspiring@taradell.cat

Sol·licitud per via telemàtica: 

Amb certificat digital: Per accedir al tràmit i presentar la sol·licitud al registre telemàtic caldrà identificar-se amb el certificat digital i tenir instal·lat el programa Autofirma.

Amb el servei idCAT mòbil: Per accedir el tràmit i presentar la sol·licitud al registre telemàtic caldrà anar a formulari electrònic (amb sistema vàlid).

Servei idCAT mòbil és una alternativa als certificats digitals, basada en contrasenyes d’un sol ús que s’envien al telèfon mòbil de l’usuari. L'idCAT mòbil és un sistema segur i gratuït que no requereix la instal·lació de cap tipus de programari. A més, permet identificar-se i signar amb qualsevol mòbil, tauleta o ordinador. Les signatures electròniques produïdes tenen valor legal i són adients per a tràmits amb un nivell de seguretat mitjà. Les persones interessades a obtenir l'idCAT Mòbil s'hi poden donar d'alta en menys d'un minut a través del web idCATMòbil. Per registrar-se, cal ser una persona física i tenir més de 16 anys, s'ha d'identificar, proporcionar el número de telèfon mòbil i l’adreça de correu electrònic. Un cop donat d’alta, l’usuari pot demanar una contrasenya d’un sol ús cada vegada que vulgui accedir a la seva informació o tramitar utilitzant el sistema idCAT Mòbil. La contrasenya s’envia com un missatge de text al telèfon mòbil (SMS) i és vàlida durant 30 minuts. Les dades que l’usuari lliura quan es dóna d’alta s’emmagatzemen al fitxer “Seu electrònica” de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. L’idCAT Mòbil ha estat impulsat i desenvolupat per la Generalitat de Catalunya conjuntament amb el Consorci Administració Oberta de Catalunya.

Passos a seguir:

 1. Abans d’iniciar el tràmit cal descarregar a l’ordinador el formulari de “Sol·licitud participació Inspiring” que s’assenyala en l’apartat “Model de documentació a presentar”.

 2. Iniciar la tramitació a través del formulari electrònic. Dins de l’apartat “Documentació aportada” annexar el formulari de “Model de documentació a presentar”, degudament omplert i signat.

 3. Firmar i enviar la sol·licitud al registre telemàtic.

 4. Imprimir o descarregar a l'ordinador el justificant del tràmit realitzat.

Un cop enviada la sol·licitud, l’organització revisarà la documentació i confirmarà l’acceptació a través del correu electrònic indicat en la sol·licitud. A continuació caldrà realitzar el pagament de la fiança i la taxa de participació i fer arribar el resguard de l’ingrés a través de la seu electrònica del web municipal www.taradell.cat o bé el correu electrònic inspiring@taradell.cat.

Consulta les dades generals de l’Ajuntament de Taradell.

Models de documentació a presentar


Formulari en suport paper